Solucan Beslenmesi

Solucanlar için en ideal ortam sıcaklığı nedir?


Kırmızı Kaliforniya Solucanları 0°C ile 40°C arasında hayatta kalabilmektedir. (Burada bahsedilen sıcaklık değerlerinin kompost içindeki sıcaklık olduğu akılda tutulmalıdır.) Soğuk koşullar: Genel itibariyle kokon üretimi 10°C altında azalmakta, 4°C altında ise kokon üretimi ve genç solucanların gelişimi tamamen sona ermektedir. Sıcak koşullar: 30°C üzerindeki sıcaklıklar solucanları olumsuz etkilemektedir. Bu tarz kurak koşullarda, solucanlar korunmak için toprağın daha derin katmanlarına inebilmekte veya nemli alanlara göç edebilmektedir. Solucan üretimi ve üremesi için kompost sıcaklığının 10°C - 25°C olması idealdir. (Kaynak: Atlas Dergisi, 2017 Nisan)
Solucanlar ne sıklıkla beslenmelidir?


Solucanların 6-7 cm kadar mama ile sık aralıklarla beslenmelidir. Mevsime göre değişmekle birlikte, 4-5 günde bir mama verilebilir.
Solucan besleme havuzunun özellikleri nasıl olmalıdır?


Solucanların toprak ile temasının engellenmesi önemlidir. Derinlik olarak 60-70 cm, genişlik olarak 1-1,5 m tercih edilebilir. Uzunluk ise solucan sayısı ve üretim sahasına göre belirlenir. 10 m2'lik bir alana 100 bin solucan bırakılabilir.
Solucan besleme havundaki ideal nem oranı nedir?


Solucan türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, Kırmızı Kaliforniya Solucan (eisenia fetida) türünün %80-90 nem aralığında daha hızlı üremektedir. Nem miktarı nem ölçerle tespit edilebillebir; diğer bir yöntem ise mamadan bir miktar alınarak avuçta sıkılır, mamadan eğer su çıkıyor ancak damlamıyorsa nemin ideal olduğu söylenebilir.
Solucanlar ne ile beslenir?


Hammadde olarak genellikle gübre seperatöründen geçmiş ve fermente edilmiş büyükbaş hayvan (sığır) gübresi tercih edilir. Ayrıca, kompost içine evsel ve endüstriyel organik atıklar (asit, tuz ve kimyasal içerenler hariç) ilave edilebilir.

Solucan Maması

Solucan ne kadar mama tüketir?


1 adet yetişkin solucanın aylık 6-10 gr mama tükettiği varsayımı üzerinden, 100 bin adet solucan aylık 600-1000 kg mama tüketir. Bu değerler, solucanları doğrudan etkileyen sıcaklık, nem, havalandırma, pH, populasyon yoğunluğu gibi çevresel koşullara ve tüketilen mama kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. (Kaynak: 2017 Nisan Atlas Dergisi, Christopher Lowe, Kevin R. Butt)

Solucan Gübresi

Solucan gübresi üretiminde toprak kullanılıyor mu?


Hayır. Solucanlar toprak içinde değil, kompost içinde yaşayarak üremektedir.
Solucan günlük/aylık ne kadar solucan gübresi üretir?


Kırmızı Kaliforniya Solucanı gün içerisinde tükettiği besinin ortalama %50’sini dışkılar. Örneğin, 100 bin adet solucan günlük 30 kg, aylık 900 kg solucan humusu üretir. Bununla birlikte, solucan humusu olgunlaşma sürecinde (2 ay gibi bir süre) 3/2 oranında nem kaybeder. Bu durumda, 100 bin adet Kırmızı Kaliforniya Solucanı tarafından bir ayda üretilen 900 kg, 300 kg'a düşmektedir.
Vermikompost (solucan humusu) nedir?


Solucanlarla mamanın bir arada kaldığı süreye bağlı olarak, içerisinde solucan gübresinin de yer aldığı, ancak solucanlara verilen mamanın tamamının (%100) solucanların sindirim sistemin geçmediği, içinde diğer ayrışmış/ayrışmamış maddelerin de bulunduğu kompost karışımdır.

Bu yüzden elde edilen son ürün sadece solucan dışkısı olmamakta, üretim sürecine bağlı olarak %40-%60 oranlarında solucanların sindirim sisteminden geçmemiş mama veya büyükbaş hayvan dışkısı içerebilmektedir. Bu şekilde elde edilen bu ürün "vermikompost", “solucan humusu”, “solucan kompostu” veya “worm humus” olarak da isimlendirilir.

Gerçek anlamda vermikest üretimi zahmetli bir süreç olduğu için ülkemizde satılan solucan gübrelerinin çoğunluğu vermikompost olup, %100 solucan gübresi satan firma sayısı oldukça sınırlıdır.

(Verm: Solucandan gelen, Kompost: Solucan dışı ayrışmış maddelerden gelen)

Kaynak: GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi-2007, Ekosol.net.
Solucan gübresi nedir?


Solucanlara verilen mamanın tamamının (%100) solucanların sindirim sisteminden geçerek içinde sindirim sisteminden geçmemiş herhangi bir madde kalmamış üründür. Bu şekilde elde edilen solucan gübresi “%100 solucan gübresi”, “vermikest”, “kest” veya “worm casting” olarak da isimlendirilir. Solucan gübresi uzun süredir Küba, ABD, Rusya ve Hindistan başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. (Kaynak: Atlas Dergisi 2017 Nisan, GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi-2007, Ekosol.net)

Genel

Organik gübre nedir?


Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşenler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmek suretiyle bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, bitkinin kendisini ya da işlenmesi sonucu elde edilen yan ürünlerinden veya hayvanların artık ve atıklarından hazırlanan üründür. (Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Ağır metal nedir?


Bakır, kadmiyum, nikel, kurşun, çinko, civa ve krom gibi toprağa verildiğinde uzun yıllar topraktaki mevcudiyetini koruyan, toprak kirliliği yaratarak çevreyi kirleten, aynı zamanda insan ve hayvanların bünyesinde birikim yaparak sağlığı olumsuz yönde etkileyen elementlerdir.

(Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Toprak düzenleyici nedir?


Toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri ifade eder. (Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Solucan gübresi üretimi hakkında kurs, eğitim veya seminer var mıdır?


Evet. Milli Eğitim Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) tarafından “Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi Eğitimi” isimli bir kurs düzenlenmektedir.

Ayrıca, solucan gübresi üreten bazı firmalar bu alanda dönem dönem seminerler düzenlemektedir.
Solucan gübresi üretimi için devlet desteği nasıl alınır?


KOSGEB
​Sınırlı sayıda solucan gübresi üreticisi KOSGEB’den destek aldığını beyan etmektedir. Bununla birlikte, yaptığımız araştırmalar organik solucan gübresi üretiminin (vermikompost/vermikest) KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer almadığı yönündedir.

Ayrıntılı bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/179/desteklenen-sektorler-nelerdir

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
​Öte yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın destek sunduğu sektörler arasında organik solucan gübresi üretimi yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170913-4.htm
Solucan gübresi üretimine dair güncel mevzuata nereden ulaşabilirim?


23 Şubat 2018 tarihinde katı ve sıvı solucan gübresi üretimine ilişkin Resmi Gazete’de yeni bir yönetmelik ("Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik)" yayımlanmıştır. Bahsekonu yönetmelik ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kırmızı Kalifornia Solucanı

Kırmızı Kaliforniya Solucanı kaç gramdır?


kırmızı kaliforniya solucanı Yetişkin bir Kırmızı Kaliforniya Solucanı genel olarak 0,8 gr üzerinden hesaplanmaktadır.
Solucanlar ne kadar üreyebilir?


Solucanlar çift cinsiyetlidir, ancak üremeleri için çiftleşmeleri gereklidir. Çiftleşme sırasında herhangi biri erkek ya da dişilik görevini üstlenebilir. Uygun çevresel koşullarda (sıcaklık, nem, havalandırma, vb.) yaşayan ve kaliteli mama ile beslenen solucanların sayısı 3 ay içerisinde ikiye katlayabilir.
Kırmızı Kaliforniya Solucanı (eisenia fetida) nedir?


Kırmızı Kaliforniya Solucanı (eisenia fetida) ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, çabuk üreyen bir solucan türü ile çalışkan başka bir solucan cinsinin laboratuvar ortamında melezlenmesi sonucu elde edilen solucandır.
Eisenia Fetida (öncesinde Eisenia Foetida) olarak da bilinen Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanı, hızlı ürer ve farklı iklim koşullarına kolay uyum sağlar. Bu yüzden solucan gübresi (vermikest) ve solucan humusu (vermikompost) işlemlerinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılır. (Kaynak: Atlas Dergisi-2017 Nisan, Ekosol.net)
Solucan ikiye bölünürse ne olur?


Solucan ikiye bölündüğünde kopan parçaların yenilenerek iki yeni solucana dönüşeceğine dair yanlış bir kanaat var ancak bu doğru değil.

Kesik “clitellum” denilen halkanın altındaysa yani baş kısmı zarar görmemişse kuyruk uzayabiliyor, tam tersi durumda ise solucan ölüyor!

Sıkça Sorulan Sorular